Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

PIETE Survey - Entrepreneurship Education in Initial Teacher Education

 

ANKIETA OPINII WYKŁADOWCÓW KIERUNKÓW NAUCZYCIELSKICH w ramach projektu PIETE

Szanowni Państwo,

poniższa ankieta jest częścią projektu pt. „Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education (PIETE)”, w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne, a jej celem jest zdiagnozowanie różnych aspektów pro-przedsiębiorczych w nauczaniu nauczycieli.

Kwestionariusz ankiety nie jest arkuszem testowym/egzaminacyjnym. Nie ma w nim opcji dobrych lub złych odpowiedzi. Rzetelność i jakość danych, zależy od szczerych opinii Respondentów. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje jedynie około 15 minut.

Ponieważ ankieta jest przeprowadzana w różnych krajach, niektóre pytania mogą nie odzwierciedlać w sposób całkowity kontekstu kulturowego Polski. W takich przypadkach, bardzo prosimy o odpowiadanie na pytania w najlepszy możliwy sposób.

Bardzo dziękujemy za wsparcie!

Zespół projektu PIETE.


UWAGA O POUFNOŚCI PRZEKAZANYCH INFORMACJI

Wszystkie zebrane informacje w tej ankiecie będą traktowane jako dane poufne i przetwarzane anonimowo. Dane będą pokazywane w kontekście danego kraju  i gwarantujemy, że ani Państwo, ani inni członkowie personelu Państwa Uczelni nie będą w jakikolwiek sposób wskazani w raporcie. . Administratorem danych osobowych jest Univations.

Szanowna/y Pani/Panie,

My, członkowie zespołu PIETE, zaprosiliśmy Panią/Pana albo uczelnię, w której jest Pani/Pan zatrudniony, do udziału w niniejszym badaniu ankietowym dotyczącym tzw. nauczania przedsiębiorczego w obszarze studiów pedagogicznych. Aby uzyskać wgląd w opinie badanej populacji, jest dla nas bardzo ważne, aby jak najwięcej osób wzięło udział w ankiecie.

Celem ankiety jest, z jednej strony, określenie postaw wykładowców na kierunkach nauczycielskich wobec edukacji przedsiębiorczej. Z drugiej strony, zależy nam na identyfikacji takich kompetencji, które postrzegane są jako kluczowe z perspektywy rozwoju kandydatów na nauczycieli.

Polityka prywatności
Podmiotem odpowiedzialnym za ankietę jest Univations GmbH - Institute for Knowledge and Technology Transfer at the Martin Luther University Halle-Wittenberg, Weinbergweg 23, 06120 Halle (Germany). Univations traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych. Univations prowadzi działalność zgodnie z aktem prawnym odnoszącym się do danych osobowych tj. State Data Protection Act Saxony-Anhalt, a także w zgodzie z przepisami unijnymi wyrażonymi w EU General Data Protection Regulation (GDPR). W związku z powyższym, Univations podjęło kroki niezbędne dla ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Badania ankietowe zajmuje około 15 minut, a udział jest całkowicie dobrowolny. Będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe, aby zrealizować cele badawcze związane z projektem finansowym z funduszy Erasmus+ pt. „Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education" (PIETE)”. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z następującymi podmiotami: University of Szeged, University of Economics in Katowice (Pl: Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach), University Industry Innovation Network (UIIN), University of  Bielsko-Biała, Management Center Innsbruck (MCI), and University College of Teacher Education Tyrol.

Może Pan/Pan wystąpić do nas o informacje o Pani/Pana danych w każdym momencie oraz zażądać od nas przeprowadzenia stosownych korekt w tym zakresie. Aby zrealizować takie żądane, proszę zapisać Pani/Pana indywidualny numer rejestracyjny (ID), który wyświetli się na samym końcu ankiety i wysłać prośbę do osoby odpowiedzialnej z ochronę danych (dane kontaktowe wskazane poniżej, proszę wskazać numer ID).

W sensie technicznym ankieta jest realizowana przez Univations GmbH. Univations przetwarza dane z ankiety i dostarcza podmiotom partnerskim projektu zbiorczą bazę danych obejmującą odpowiedzi wskazane przez poszczególnych uczestników ankiety. W trakcie analizy danych nastąpi jedynie statystyczna analiza surowej bazy danych po anonimizacji tj. nie zawierającej numerów rejestracyjnych, IP, które umożliwiłyby indywidualną identyfikację użytkowników.

Jednakże, ponieważ jest to badanie prowadzone online, następujące dane będą przechowywane w odniesieniu do każdego uczestnika ankiety (rekordu) do celów statystycznych:
- Data i godziny wypełniania ankiety
- IP address (w wersji skróconej)
- Adres aktualnie pozyskanego dokumentu  przez system
- Adres poprzednio pozyskanego dokumentu przez system
- Wielkość pliku i kod statusu pozyskania przez system.

Ponadto zapewniamy, że pliki typu ciasteczko (cookies) są użytkowane wyłącznie w związku z daną sesją (tzw. session cookies). Te pliki są usuwane zaraz po zakończeniu sesji użytkownika. Analizowane odpowiedzi na pytania ankietowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Pani/Pana jednoznaczna i dobrowolna zgoda jest niezbędna dla wykorzystania danych z ankiety. Zgodę tą może Pan/Pani wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiednik znacznika na stronie początkowej ankiety tzn. „Przeczytałem politykę prywatności i zgadzam się ze wskazanymi tam zasadami”. Jeżeli nie uzyskamy Pani/Pana zgody  (nie zaznaczony znacznik), nie będzie się to wiązało dla Pani/Pana z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.  Ponadto, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jeśli ma Pan/Pani jakieś dalsze pytania odnoszące się do ochrony danych, prosimy o kontakt z administratorem danych w  Univations GmbH za pomocą emaila: s.schuldt@gp-data.de.

Zespół projektu PIETE